Vrednosti nepremičnin se bodo znižale

 

Gurs bo spreminjal vrednosti nepremičnin: v povprečju naj bi bile vrednosti večine stanovanj in hiš nižje za deset odstotkov, najvišje znižanje pri stanovanjih naj bi bilo 20-odstotno

Zaradi dogajanja na trgu nepremičnin in prilagajanja aktualnim razmeram je vlada z uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin v zadnjih letih že nekajkrat spremenila vrednosti nepremičnin. Geodetska uprava RS (Gurs) je ponovno pripravila uredbo, ki čaka obravnavo v vladi, z njo pa bodo zagotovili, kot je povedal Dušan Mitrovič, direktor urada za množično vrednotenje nepremičnin pri Gursu, "da bodo indeksirane vrednosti nepremičnin v registru nepremičnin odražale stanje na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2014".

Vrednosti nikjer višje

Vrednosti se bodo najbolj znižale za lokale, pisarne, zemljišča za gradnjo stavb in hiše na območjih z visokimi cenami nepremičnin. Na teh območjih se bodo znižale tudi cene stanovanj. Nikjer v Sloveniji se vrednost nepremičnin ne bo zvišala. Ko bo vlada uredbo sprejela, bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, nato bo Geodetska uprava prilagodila tudi ocene vrednosti na spletnem portalu Eprostor. Tako se bo v mnogih vrednostnih conah ocenjena vrednost nepremičnin, v registru nepremičnin jih je evidentiranih 6,5 milijona, spremenila in se prilagodila povsod tam, kjer so bile prodaje in nakupi nepremičnin izvedeni v povprečju več kot deset odstotkov pod ali nad ocenjenimi vrednostmi. Kjer bodo spremembe, se bodo vrednosti večine stanovanj znižale za deset odstotkov, največje znižanje naj bi bilo 20-odstotno. Vrednosti hiš se bodo znižale večinoma za deset odstotkov, največje znižanje v eni od vrednostnih con pa bo 24-odstotno. Pri zemljiščih za gradnjo stavb je znižanje ponekod tudi 25-odstotno, pri pozidanih zemljiščih pa celo 30-odstotno.

Spremembe za celotne vrednostne cone

Zakaj pravzaprav ponovno vrednotenje? Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa, da se morajo modeli vrednotenja glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin preverjati najmanj vsaka štiri leta, v Gursu pa zdaj načrtujejo spremembe in uvedbo izračuna vrednosti v registru nepremičnin vsaki dve leti na osnovi novih metodologij. "Glede na trende cen so bili modeli izdelani na 1. julij 2010, prvič so bili indeksirani leta 2013 in prilagojeni na 1. januar 2013, zdaj bodo prilagojeni na 31. marec 2014," pojasnjuje Mitrovič. Indeksi vrednosti nepremičnin se torej določajo zato, da se tudi v obdobjih med splošnim vrednotenjem nepremičnin zagotovijo ustrezne posplošene tržne vrednosti nepremičnin, izračunana vrednost z uporabo indeksov pa pomeni prilagoditev posplošenih tržnih vrednosti spremembam na trgu nepremičnin. Koliko nepremičninam se bodo ocenjene vrednosti spremenile, ni mogoče napovedati, ker veljajo spremembe za celotne vrednostne cone. Vsak, ki želi preveriti, kaj se bo zgodilo z vrednostjo njegove nepremičnine, mora na spletnih straneh geodetske uprave v zbirki vrednotenja nepremičnin poiskati oznako svoje vrednostne cone. Nato je treba v predlogu uredbe preveriti, kako se bodo spremenile vrednosti v posamezni coni. Če oznake vrednostne cone, v kateri naj bi bila določena nepremičnina, v uredbi ni mogoče najti na seznamu, naj bi cena ostala enaka.

Kaj bodo nižje cene pomenile za nepremičninski trg

Po prepričanju Borisa Lajha iz nepremičninske agencije Re-max Center v Mariboru tržne cene vedno oblikuje le trg. "Karkoli bo geodetska uprava objavila, bo to upoštevala finančna uprava, ki obračunava dvoodstotni davek na promet z nepremičninami za najmanjšo, 80-odstotno vrednost od posplošene vrednosti nepremičnin. Ta dvoodstotni davek plača prodajalec. Kar se tiče posplošene vrednosti nepremičnin, pa je treba povedati, da ta večinoma ni prilagojena mikrolokaciji v mestih. V Mariboru, v isti ulici v centru mesta, je stanovanje na eni strani ulice dražje kot čez cesto, Gurs je posplošene vrednosti izenačil. Mikrolokacijo je težko upoštevati, a neki program bi lahko pripravili, da bi jo lahko pri cenah bolj upoštevali. Posplošena vrednost nepremičnine je namreč postala merilo za mnoge kupce in zato so pripravljeni ponuditi le določeno ceno, čeprav je ta morda precej nižja od tržne cene." Tudi Diego Potočnik iz ljubljanske agencije Sonce nepremičnine je prepričan, da spremenjene vrednosti ne bodo vplivale na nepremičninski trg, ker cene oblikujeta samo ponudba in povpraševanje: "Ker pa bodo Gursove cene nižje, bo morda nekoliko lažje omehčati nekatere prodajalce, da malo popustijo pri cenah. Drastičnih sprememb zaradi spremenjenih vrednosti pa po mojem ne bo."

Nove vrednosti nepremičnin bodo v registru nepremičnin odražale stanje na trgu na dan 31. marec 2014.

 

Vir: Večer